Toyotin pravilnik sajta

TOYOTA ФИНАНС

Pristupom i korišćenjem TOYOTA sajta prihvatate ovaj pravilnik bez ograničenja ili kvalifikacija. Vaš pristup TOYOTA sajtu je zato predmet ovog pravilnika, kao i svih primenjivih zakona.

Sva prava zadržana; Copyright © Toyota Centar Beograd d.o.o.


Sadržaj
TOYOTA sajt sadrži informacije o TOYOTINIM proizvodima i TOYOTINOM promotivnom programu. TOYOTINI proizvodi opisani na ovom sajtu su u ponudi za prodaju samo u Evropi i samo od odgovarajućih ovlašćenih zastupnika i servisera Toyote. Promotivni programi opisani na ovom sajtu dostupni su samo u zemljama na koje se promotivni program odnosi.

Sav sadržaj na ovom sajtu je samo informativnog karaktera. Ovaj sajt ne treba koristiti ili se na njega osloniti kao na zamenu za informacije koje su vam dostupne kod ovlašćenih TOYOTINIH zastupnika i servisera. Informacije na ovom sajtu ne potpadaju pod zakonsku obavezu za objavljivanje i ne sadrže ponudu za prodaju.

Iako Toyota Centar Beograd d.o.o. čini sve napore kako bi sve informacije na ovom sajtu bile ispravne, tačnost se ne može garantovati i Toyota Centar Beograd d.o.o. ne preuzima odgovornost za tačnost, potpunost ili autentičnost bilo koje informacije na ovom sajtu. Ovaj sajt i sve informacije i materijali sadržani ovde su „onakvi kakvi jesu“ bez garancija bilo koje vrste.

Toyota Centar Beograd d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vreme i bez najave menja podatke o modelima, opremi, specifikacijama i dostupnosti.

Cene TOYOTINIH proizvoda
Informacije o cenama sadržane ili obezbeđene preko ovog TOYOTA sajta su samo informativnog karaktera i ne sadrže ponudu za prodaju TOYOTINIH proizvoda, niti su obaveza ovlašćenih zastupnika i servisera TOYOTE. Kupovina bilo kog TOYOTA proizvoda predmet je uslova individualnog prodajnog ugovora.

Korišćenje "Cookie" tehnologije
Toyota Centar Beograd d.o.o. koristi „cookie“ tehnologiju kako bi omogućila Toyoti Centar Beograd d.o.o. da sledi tragove koje ste ostavili na TOYOTA sajtu i pomogla Toyoti Centar Beograd d.o.o. da registruje aktivnosti korisnika TOYOTA sajta radi unapređenja i poboljšanja TOYOTA sajta, a kako bi bio što korisniji za vas. Toyota Centar Beograd d.o.o. preko ove tehnologije ne registruje informacije o individualnim korisnicima, tako da se informacije o vama lično neće zadržati ili koristiti. Molimo imajte u vidu da možete podesiti vaš pretraživač da ne prihvata „cookie“ ili vas upozori ako se „cookie“ šalju.

Korišćenje konfiguratora automobila
Konfigurator automobila je alat za pomoć koji promoviše TOYOTINE proizvode. Informacije date preko konfiguratora automobila su samo informativnog karaktera. Toyota Centar Beograd d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost ili autentičnost slika ili predstavljanja TOYOTA proizvoda prikazanih u konfiguratoru automobila u odnosu na slike ili predstavljanje TOYOTINIH proizvoda u stvarnosti.

Unošenje ličnih podataka
Svi lični podaci koje date Toyoti Centar Beograd d.o.o. preko TOYOTA sajta, koristiće se samo od strane TOYOTE u cilju poboljšanja usluge TOYOTE prema vama, uključujući i marketinške svrhe. Toyota Centar Beograd d.o.o. čini sve što je u njenoj moći kako bi obezbedila sigurno prikupljanje, prenos i spremanje ličnih podataka, a u skladu sa prirodom takvih podataka i važećim evropskim zakonima o zaštiti podataka. Toyota Centar Beograd d.o.o. neće prenositi vaše lične podatke trećim licima, osim onih u sastavu Toyotine mreže distribucije. U svako vreme imate pravo da pristupite, izmenite i koristite lične podatke.

Toyota Centar Beograd d.o.o. zna prirodu internet veb strana kao medijuma koji koriste pojedinci kako bi dobili povratnu informaciju ili uneli podatke u vezi sa TOYOTA sajtom i preduzeće sve razumne mere kako bi to uzela u obzir kada je prikladno i korisno. Toyota Centar Beograd d.o.o. ne preuzima odgovornost ili pravnu obavezu za bilo šta što je u vezi sa takvim unosom podataka i zadržava pravo da ukloni takav unos sa sajta bez opravdanja ili najave.

Upozorenje o autorskim pravima, industrijskom i intelektualnom vlasništvu
Sav sadržaj ovog sajta je zaštićen pravima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu. Informacije, tekst, slike ili grafike sadržane na ovom sajtu možete koristiti samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne smete ih reprodukovati, prepravljati, prenositi, licencirati ili objaviti, u celosti ili u delovima, u bilo koje svrhe, osim za gledanje, bez prethodne pismene saglasnosti Toyote Centar Beograd d.o.o..

Ograničena upotreba slika sa oficijelnog Toyota sajta
Toyota Centar Beograd d.o.o. je upoznat sa prirodom Internet veb strana kao medijuma za pružanje informacija i dopušta pojedincima da reprodukuju slike sa Toyota sajta uz zahtev upućen administratoru TOYOTA sajta na e-mail info@toyota.rs. Za vašu informaciju, kriterijumi po kojima se vaš zahtev odobrava su, između ostalih, sledeći:

- Sajt je neprofitabilan.
- Sajt daje pozitivnu sliku o Toyota brandu i Toyotinim proizvodima.
- Sajt ne sadrži nepristojne ili nelegalne materijale.
- Slike ostaju nepromenjene (nema dodatnog teksta na slikama, nije korišćeno retuširanje fotografija, promena boja ili deformacija, itd.).
- Mogu se reprodukovati samo slike koje predstavljaju proizvode napravljene od strane Toyote. Raspored i vizuelni izgled Toyota sajta se ne može reprodukovati.
- Broj slika koje se reprodukuju je razuman i u skladu je sa sadržajem sajta kluba obožavalaca.
- Vlasnik autorskih prava je naznačen kao: 'Copyright © Toyota Centar Beograd d.o.o.'.
- Izvor slika je naznačen linkom na Toyota sajt.
- Korišćenjem slika, pojedinci ili organizacije prihvataju uslov da ih kontaktira Toyota Centar Beograd d.o.o., kako bi bio postavljen link sa Toyota sajta na njihov sajt.
- Upozorenje o autorskim pravima, industrijskom i intelektualnom vlasništvu
- Prezentacija i sav sadržaj ovog sajta (uključujući kod vebsajta) su zaštićeni pravima o industrijskom i intelektualnom vlasništvu. Informacije, tekst, slike, kod ili grafike sadržane na ovom sajtu možete koristiti samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu i ne smete ih reprodukovati, prepravljati, prenositi, licencirati ili objaviti, u celosti ili u delovima, u bilo koje svrhe, osim za gledanje, bez prethodne pismene saglasnosti Toyota Centar Beograd d.o.o..

Trgovačke marke
Sve trgovačke marke, znakovi i servisni znakovi prikazani na ovom sajtu su vlasništvo Toyota Motor Corporation, Toyota Centar Beograd d.o.o. ili trećih strana. Zabranjeno vam je da ih koristite, trajno downloadujete, kopirate ili distribuirate na bilo koji način bez pismenog dopuštenja Toyota Motor Corporation, Toyota Centar Beograd d.o.o. ili trećih strana, u slučaju da postoje.

Hiper linkovi
TOYOTA sajt može sadržati hiper linkove na druge internet sajtove, koji su potpuno nezavisni od ovog sajta. Toyota Centar Beograd d.o.o. ne garantuje za tačnost, potpunost ili autentičnost informacija sadržanih u bilo kom od takvih linkova ili drugih internet sajtova i pristup bilo kom internet sajtu preko linka na TOYOTA sajtu je vaš lični rizik.

Ograničenje zakonske odgovornosti
Toyota Centar Beograd d.o.o. izričito ne preuzima bilo kakvu zakonsku odgovornost za direktnu, indirektnu, nenamernu, posledičnu ili posebnu štetu koja je nastala na bilo koji način povezan sa vašim pristupom TOYOTA sajtu, uključujući bilo koji gubitak ili štetu uzrokovanu virusima koji su zahvatili vašu računarsku opremu ili vaše oslanjanje na informacije dobijene putem TOYOTA sajta.

Ažuriranje pravilnika
Toyota Centar Beograd d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vreme ažurira ovaj pravilnik, prema potrebi, i ovime vas pozivamo da posetite ovu stranu i proverite pravilnik svaki put kada posećujete ovaj sajt.

Primljeni komentari
Davanjem komentara na ovom TOYOTA sajtu prihvatate da TOYOTA zadržava diskreciono pravo da promeni, stavi besplatno ili ne stavi primljene komentare na ovaj TOYOTA sajt. TOYOTA ne preuzima bilo kakvu zakonsku odgovornost u vezi sa sadržajem poruka objavljenih na ovom TOYOTA sajtu.

Toyota modeli
Oprema na vozilu i njena dostupnost zavisi od lokalnih uslova (neka prikazana vozila mogu da sadrže opremu koja nije deo standardne opreme; pogledajte cenovnik i specifikacije opreme za detaljne informacije). Sve informacije te vrste mogu da se dobiju od ovlašćenog partnera Toyote. Navedene cene su informativnog karaktera. Zadržavamo pravo izmene cena i specifikacija opreme bez prethodnog obaveštenja. Cene dodatne opreme su preporučene cene, za konačnu cenu vozila sa opcijama, molimo kontaktirajte ovlašćenog partnera Toyote.